קמפ יורט - אוהלים מונגולים מבט לחרמון
קמפ יורט - אגמון החולה
קמפ יורט - פריחת האביב
קמפ יורט - פריחה ליד האוהל המונגולי
קמפ יורט - פריחה ליד האוהל המונגולי
קמפ יורט - נדידת הציפורים
קמפ יורט - עופות נודדים